Adreça  Address

Baixada Viladecols 3, 08002 Barcelona


Horari  Opening Hours

De dilluns a dissabte, de 19:30 a 0:00

Monday to Saturday, from 19:30 to 0:00


Contacte  Contact

Telf: +34 93 310 50 67

info@bocoi.net

Les reserves fetes per correu electrònic han de ser cofirmades per nosaltres

Email reservations must be confirmed by us